Bryd stigmatisering 

5 myter om depression, du ikke skal tro på

Selvom depression er en af de mest almindelige psykiske lidelser i Danmark, eksisterer der stadig mange myter om depression.

Det er ikke særlig heldigt, for disse misforståelser kan føre til stigmatisering og være en forhindring for, at personer med depression åbner op om deres situation eller søger den nødvendige hjælp og behandling.

Lad os sammen udforske og aflive nogle af de mest udbredte myter om depression.

Myte 1: Depression er tegn på svaghed

Mange tror fejlagtigt, at depression kun rammer mennesker, der mangler styrke og robusthed – og at det udelukkende er sårbare og svage mennesker, der bliver ramt.

Fakta er, at depression ikke har noget at gøre med svaghed. Det er en kompleks psykisk lidelse, hvor der opstår en ubalance i hjernen på grund af sociale, miljømæssige, psykologiske og biologiske faktorer. 

Det er sjældent, at der er en enkel eller simpel forklaring på depression. For det meste er det et samspil af flere faktorer.

Der eksisterer også en skadelig opfattelse af, at en person med depression ”bare skal tage sig sammen”, så bliver det nok bedre.  De fleste med depression er ikke i stand til ”bare at tage sig sammen”, da depression dræner både energi, overskud og lyst.

Møder man som deprimeret, den opfattelse, så kan det forstærke den skam og skyld, man i forvejen bærer rundt på. Husk på, der er ingen, der vælger af være deprimeret, fordi de ikke gider at tage sig sammen.

Så kan vi blive enige om, at depression ikke er relateret til personlig svaghed, karakter eller manglende viljestyrke. Det er en kompleks lidelse, der er forårsaget af forskellige faktorer og som kræver professionel hjælp. Først når vi forstår depression på den måde, kan vi bedre støtte og anerkende dem, der lever med lidelsen.

>> I tvivl om, du eller en af dine nærmeste har depression? Tag en test her

Myte 2: Depression er det samme som at være trist

Mange tror fejlagtigt, at en depression er det samme som at være trist, og at det ”bare” er en normal tilstand.

Men fakta er, at depression er langt mere kompleks og påvirker langt flere ting end humøret. At føle sig trist eller nedtrykt er ikke det samme som at have en depression.

Depression adskiller sig fra almindelig tristhed i både varighed og intensitet. Mens almindelige følelser af tristhed ofte ikke varer så længe og for det meste går over af sig selv med støtte fra familie og venner, er depression en helt anden sag.

En depressiv episode kan potentielt vare i uger, måneder eller endda år, og går sjældent over af sig selv uden behandling.

Samtidig er en vedvarende følelse af tristhed bare et af symptomerne på depression. Depression viser sig på forskellige måder for forskellige mennesker – og ikke altid i form af tristhed. Nogle kan opleve intens tristhed, mens andre kan føle tomhed eller mangel på følelser.

Ud over humøret, påvirker depression også tanker, adfærd, kropslige funktioner og evnen til at fungere i hverdagen.

Man kan f.eks. opleve ændringer i appetit, dårlig søvn, manglende energi og interesse for daglige aktiviteter, problemer med hukommelse og koncentration mv. Det er vigtigt at anerkende, at depression indeholder et bredt spektrum af symptomer – og er langt mere end tristhed.

Så kan vi blive enige om, at depression er ikke blot en midlertidig følelse af tristhed, men en reel psykisk lidelse, der ofte kræver længerevarende behandling.

Myte 3: Det er kun medicin, der hjælper mod depression

En udbredt fejlagtig opfattelse er, at medicin er den eneste effektive behandling for depression.

Fakta er, at medicinsk behandling ikke er den eneste behandlingsmetode og ofte ikke kan stå alene.

Depression er en kompleks tilstand med mange aspekter, og derfor er det ofte mest effektivt at kombinere flere behandlingstiltag.

Mens medicin kan være gavnligt for nogle, oplever andre måske ikke den ønskede effekt, eller oplever generende bivirkninger.

Heldigvis findes der andre metoder, der også kan afhjælpe depression. Psykologisk terapi, kognitiv adfærdsterapi (CBT), mindfulness, yoga og livsstilsændringer kan være effektive redskaber i behandling af depression.

Forskning har vist, at disse metoder kan påvirke hjernens struktur og kemiske balance, på samme måde som medicin.

Det er vigtigt at forstå, at der ikke er en “one-size-fits-all” løsning, men at hver depression kræver en individuel vurdering og behandling.

Nogle gange tager det lidt tid, inden man finder ud af, hvad der virker for den enkelte. Dog opnår man ofte den største effekt ved at kombinere flere behandlingsmetoder.

Så kan vi blive enige om at, medicin ikke er den eneste behandlingsmulighed og sjældent kan stå alene.

>> Deltag i introkurset, der viser dig yogaredskaber for depression

Myte 4: Depression rammer kun kvinder

Endnu en udbredt misforståelse er, at depression primært rammer kvinder. Det er ikke sandt, da depression påvirker mennesker af begge køn. Dog søger mænd sjældnere hjælp, hvilket til dels skyldes sociale og kulturelle normer.

Mænd har ofte svært ved at indrømme, at de oplever depressive symptomer, eller også har de tendens til at underdrive deres oplevelser. Generelt er mænd mindre tilbøjelige til at åbne op omkring deres følelser, vise sårbarhed eller bede om hjælp.

Vi ved også, at depression hos mænd ofte viser sig anderledes end hos kvinder, hvilket kan gøre det sværere at identificere.

Hos mænd kan de typiske symptomer være vrede, irritabilitet eller selvmedicinering med alkohol eller stoffer.

Det mest bekymrende er, at depression faktisk kan have alvorlige konsekvenser for mænd, da selvmordsraten blandt mænd er næsten fire gange højere end for kvinder. De fleste selvmord hos mænd er relateret til depression.

Derfor er det afgørende at øge opmærksomheden på depression hos mænd, og nedbryde de kulturelle barrierer, så de i højere grad søger hjælp.

Så kan vi blive enige om, at depression ikke diskriminerer baseret på køn, og det er vigtigt, at alle, både kvinder og mænd, føler sig støttet og opfordres til at søge hjælp.

Myte 5: Depression går over af sig selv

Mange tror fejlagtigt, at depression er en midlertidig tilstand, der går over af sig selv med tiden.

Fakta er dog, at symptomerne på depression sandsynligvis kun bliver værre uden behandling, og kan komme til at vare i måneder og potentielt føre til selvskadende adfærd eller selvmord.

Depression kræver stort set altid professionel behandling, helst så tidligt som muligt, for at forhindre at symptomerne bliver værre.

Behandling kan betydeligt forbedre livskvaliteten og hjælpe til, at man vender tilbage til ens normale liv og funktionsniveau hurtigere.

Mange former for depressionsbehandling er effektive, og de bedste og hurtigste resultater får man ved at kombinerer flere behandlingsmetoder.

At erkende og søge hjælp for depression er det første skridt mod heling, uanset om det er gennem terapi, medicin, eller andre metoder.

De fleste personer med depression oplever betydelig forbedring gennem behandling, hvor man også kan lære værdifulde strategier, til bedre at håndtere symptomer eller stress-faktorer, der måtte opstå i fremtiden.

Så kan vi blive enige om, at man ikke skal vente på at depression går over af sig selv, men søge behandling så tidligt som muligt.

Lad os sammen aflive myterne om depression og skabe større forståelse og støtte for dem, der lever med lidelsen. Del dette indlæg med dem, du tror, det kunne gavne, så vi sammen kan skabe åbenhed og oplysning om depression. Tak fordi du læste med.

Del dette indlæg | Test dig selv | Deltag i introkurset