Mental sundhed og yoga

Virker yoga mod angst?

Hvad siger videnskaben mon om yoga mod angst? Er det noget, der virker?

Ja, der findes efterhånden masser af forskning, der faktisk viser at yoga har en positiv effekt på personer med forskellige former for angst, idet yoga bidrager til at reducere angstsymptomerne (1)(2)(3). 

Forskellige former for angst kan være social angst, generaliseret angst og panikangst, men uanset angstform, ser det ud til at yoga er effektivt til at afhjælpe symptomerne. 

Yoga mod angst. Hvorfor virker det?

Ja, for at svare på det spørgsmål, skal vi kigge på neurobiologien bag angst. 

Det forholder sig sådan, at angst (rent neurobiologisk) er en ret kompleks aktivitet, hvor forskellige neurale veje og signalstoffer er involveret. 

Et af de vigtigste signalstoffer er det signalstof, som hedder Gamma-aminobutansyre, som forkortes GABA. 

GABA er et signalstof, der har til opgave af dæmpe neuronernes aktivitet, altså ligesom berolige nervesystemet, kan man sige. 

Hos personer med angst og rastløshed ser man ofte en lav koncentration af dette GABA-signalstof, dvs. en nedsat evne til at berolige nervesystemet.  

Yoga øger GABA niveuaet og minimere dermed angstsymptomer

Forskning viser at yoga hjælper mod angst, idet yoga bidrager til at øge niveauet af dette GABA-signalstof. Derved hjælper yoga til en beroligelse af nervesystemet (4)(5). 

Faktisk konkluderer en videnskabelig oversigtsartikel, at jo mere man praktiserer yoga, jo højere er effekten på angstsymptomerne, og at personer med en høj grad af angst har størst udbytte (1). 

Der er også beviser for, at korttidseffekten af yoga mod angst er BEDRE end andre afslapning- og afspændingsmetoder (7).

På den baggrund synes det oplagt, at vi i højere grad begynder at anvende yoga som en metode til behandling af angst eller som en supplerende metode til den konventionelle behandling (6). 

Disse videnskabelige fund underbygger i hvert fald, at det både er effektivt og udbytterigt at praktisere yoga mod angst. 

Referencer