Yoga for depression.

Der er efterhånden solid evidens for, at yoga er effektivt til bedring og behandling af depressions-tilstande, både af mildere og sværere grad. Yoga bidrager bl.a. til at afhjælpe søvnforstyrrelser, tanke-ruminationer, selvmordstanker og højne det generelle velbefindende, selvværd og positivitet (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7). 

Der ser ud til, at reduktionen af depressionssymptomer ved yoga er associeret med et forøgede markører for neuroplasticitet, dvs. hjernens evne til at tilpasse sig og omorganisere sig. Dvs. at yoga hjælper hjernen til at omstrukturere sig, ligesom man også ser ved terapi eller antidepressiv behandling (8).

Hos personer med depression ser man typisk et lavt niveau af Gamma-aminobutansyre (GABA), som er et signalstof i hjernen, der er med til at minimere stress, angst, uro, nedtrykthed mv. De typiske behandlinger (antidepressiv medicin) er også designet til at stimulere GABA-systemet (9). Men i flere videnskabelige studier har man faktisk fundet, at yoga også bidrager til at øge GABA-niveauet(9)(10)

Yoga har i flere studier, vist sig signifikant bedre til at reducere depressionssymptomer end almindelig behandling, afspændingsteknikker og anden fysisk træning (1)(11)(12). Flere studier peger også på, at yoga er lige så effektivt som antidepressiv medicin, gruppeterapier og støttegrupper, eller alternativt et rigtigt god supplement til behandling med antidepressiv medicin (1)(13)(14)(15).

Yoga bør derfor seriøst overvejes som en terapeutisk mulighed ved behandling af depression-sygdomme eller som et supplement til den eksisterende behandling (1)(8)(13)(16). Hvorvidt og i hvilken grad bør dog altid bero på en individuelt vurdering. Man ved, at der er en del personer med depression, som enten ikke opnår nogen effekt eller ikke opnår tilstrækkelig effekt af de konventionelle behandlingsmetoder (antidepressiv medicin eller psykologisk behandling). For disse personer kunne yoga måske være værd at overveje som behandlingsmetode. Dog vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er alle former for yoga, der er lige hensigtsmæssige ved en depression.  

 1. Cramer H, Lauche R, Langhorst J, Dobos G. Yoga for depression: A systematic review and meta-analysis. Vol. 30, Depression and Anxiety. 2013, p. 1068–83.
 2. Nyer M, Gerbarg PL, Silveri MM, Johnston J, Scott TM, Nauphal M, et al. A randomized controlled dosing study of Iyengar yoga and coherent breathing for the treatment of major depressive disorder: Impact on suicidal ideation and safety findings. Complement Ther Med. 2018 Apr 1;37:136–42.
 3. Scott TM, Gerbarg PL, Silveri MM et. al. Psychological Function, Iyengar Yoga, and Coherent Breathing. J Psychiatr Pract. 2019;
 4. Balasubramaniam M, Telles S, Doraiswamy PM. Yoga on our minds: A systematic review of yoga for neuropsychiatric disorders. Vol. 3, Frontiers in Psychiatry. Frontiers; 2013. p. 117.
 5. Uebelacker LA, Epstein-Lubow G, Gaudiano BA et. al. Hatha yoga for depression: Critical review of the evidence for efficacy, plausible mechanisms of action, and directions for future research. Vol. 16, Journal of Psychiatric Practice. 2010. p. 22–33.
 6. Pilkington K, Kirkwood G, Rampes H et.al. Yoga for depression: The research evidence. Vol. 89, Journal of Affective Disorders. Elsevier; 2005. p. 13–24.
 7. D’Silva S, Poscablo C, Habousha R et. al. Mind-Body Medicine Therapies for a Range of Depression Severity: A Systematic Review. Psychosomatics. 2012.
 8. Tolahunase MR, Sagar R, Faiq M et. al. Yoga- and meditation-based lifestyle intervention increases neuroplasticity and reduces severity of major depressive disorder: A randomized controlled trial. Restor Neurol Neurosci. 2018;36(3):423–42.
 9. Streeter CC, Gerbarg PL, Saper RB et. al. Effects of yoga on the autonomic nervous system, gamma-aminobutyric-acid, and allostasis in epilepsy, depression, and post-traumatic stress disorder. Med Hypotheses. 2012;78(5):571–9.
 10. Uebelacker LA, Broughton MK. Yoga for Depression and Anxiety: A Review of Published Research and Implications for Healthcare Providers. Vol. 99, Rhode Island medical journal (2013). 2016. p. 20–2.
 11. Duan-Porter W, Coeytaux RR, McDuffie JR et.al. Evidence map of yoga for depression, anxiety, and posttraumatic stress disorder. J Phys Act Heal. 2016 Mar;13(3):281–8.
 12. Schuver KJ, Lewis BA. Mindfulness-based yoga intervention for women with depression. Complement Ther Med. 2016;26:85–91.
 13. Cramer H, Anheyer D, Lauche R, Dobos G. A systematic review of yoga for major depressive disorder. Vol. 213, Journal of Affective Disorders. Elsevier; 2017. p. 70–7.
 14. Naveen GH, Thirthalli J, Rao MG et.al. Positive therapeutic and neurotropic effects of yoga in depression: A comparative study. Indian J Psychiatry. 2013 Jul;55(Suppl 3):S400-4.
 15. da Silva TL, Ravindran LN, Ravindran A V. Yoga in the treatment of mood and anxiety disorders: A review. Asian Journal of Psychiatry. 2009.
 16. Saeed SA, Cunningham K, Bloch RM. Depression and anxiety disorders: Benefits of exercise, yoga, and meditation. Am Fam Physician. 2019;99(10):620–7.