Yoga for Angst.

Yoga har vist sig at have positiv effekt på personer med forskellige former for angstlidelser ved at reducere angstsymptomerne (1)(2)(3). Eksempler på angst tilstande kan være social angst, generaliseret angst og panikangst. Rent neurobiologisk er angst en kompleks aktivitet, hvor forskellige neurale veje og signalstoffer er involveret. Et af disse signalstoffer er Gamma-aminobutansyre (GABA), som er et signalstof, der har til opgave af dæmpe neuronernes aktivitet. En lav koncentration af GABA kan manifestere sig som angst og rastløshed. Det er påvist, at Yoga bidrager til at øge GABA-niveauet (4)(5)

Derved synes yoga også som en lovende metode til behandling af angst eller som en supplerende metode til den konventionelle behandling (6). Et oversigtsartikel konkluderer, at jo mere man praktiserer yoga, jo højere er effekten på angstsymptomerne, og at personer med en høj grad af angst har størst udbytte (1). Ligeledes er der evidens for at korttidseffekten af yoga er bedre mod angst end andre afslapning- og afspændingsmetoder (7)

  1. Hofmann SG, Andreoli G, Carpenter JK, Curtiss J. Effect of Hatha yoga on anxiety: a meta-analysis. J Evid Based Med. 2016;9(3):116–24.
  2. Duan-Porter W, Coeytaux RR, McDuffie JR et.al. Evidence map of yoga for depression, anxiety, and posttraumatic stress disorder. J Phys Act Heal. 2016 Mar;13(3):281–8.
  3. Li AW, Goldsmith CAW. The effects of yoga on anxiety and stress. Alternative Medicine Review. 2012.
  4. Streeter CC, Gerbarg PL, Saper RB, Ciraulo DA, Brown RP. Effects of yoga on the autonomic nervous system, gamma-aminobutyric-acid, and allostasis in epilepsy, depression, and post-traumatic stress disorder. Med Hypotheses. 2012 May 1 ;78(5):571–9.
  5. Uebelacker LA, Broughton MK. Yoga for Depression and Anxiety: A Review of Published Research and Implications for Healthcare Providers. Vol. 99, Rhode Island medical journal (2013). 2016. p. 20–2.
  6. Saeed SA, Cunningham K, Bloch RM. Depression and anxiety disorders: Benefits of exercise, yoga, and meditation. Am Fam Physician. 2019;99(10):620–7
  7. Cramer H, Lauche R, Langhorst J, Dobos G. Yoga for depression: A systematic review and meta-analysis. Vol. 30, Depression and Anxiety. 2013. p. 1068–83.