Samtaleterapi hos YogaCura

Et alternativ eller supplement til det offentlige behandlingssystem

Depression, angst og stress er udbredte lidelser blandt den danske befolkning. Mange for god hjælp og behandling hos egen læge, privatpraktiserende psykiater, psykolog eller i det psykiatriske behandlingssystem.

Imidlertid er der også mange med mentale helbredsproblemer, som ikke får dækket deres behandlings- og støttebehov. Det kan skyldes mange ting - nogle oplever, at ressourcerne i det offentlige behandlingssystem er utilstrækkelige, andre at ventetiden på behandling er lang.

Måske er du i en situation, hvor du har behov for flere samtaler, mere støtte eller anden rådgivning, end det du modtager i det offentlige behandlingssystem. Her kan samtaler hos YogaCura være et supplement til dit eksisterende forløb.

Samtalerne varetages af Helle Østermark Sørensen, som er autoriseret sygeplejerske med 16 års erfaring indenfor psykiatrisk behandling, master i sundhedsvidenskab og yogalærer.

Din situation - dit behov

Enkeltstående samtale eller samtaleforløb?

Afhængig af dit behov, kan et samtaleforløb hos YogaCura være enkeltstående samtaler eller længerevarende samtaleforløb. Måske ønsker du et længere forløb, hvor vi går grundigt til værks - måske ønsker du blot rådgivning i forhold til afgrænsede spørgsmål eller problematikker.

Jeg tilbyder altid en gratis forsamtale på 30 minutter, hvor vi får kendskab til hinanden, go finder ud af, om der er basis for et videre forløb. Hvis det er tilfældet, laver vi en plan for forløbet.

I vores samtaler tager vi udgangspunkt i netop din situation og dine mentale problematikker. Temaerne kan f.ex. være din livssituation, arbejdssituation, livsstil, tanker, følelser og oplevelser - eller netop det, som står i vejen for, at du kommer derhen i dit liv, hvor du gerne vil være.

Med teknikker til at håndtere vanskelige følelser og tanker, kan jeg hjælpe dig til at nuancere din tænkning og dine oplevelser, samt hjælpe dig til at mærke dig selv og din krop på en ny måde.

Samtale i kombination med yoga

Hvis du ønsker at arbejde både med krop og sind

Dit forløb kan bestå udelukkende af samtaler, eller af en kombination mellem samtaler og individuelle yogasessioner.

Krop og sind hænger uløseligt sammen og påvirker hinanden gensidigt. Derfor giver det god mening at kombinere yoga og samtale, som en måde at aktivere og balancere både krop og sind på.

Ligeledes er der videnskabelig evidens for, at yoga ker effektivt i forhold til at bedre mentale helbredsproblemer, såsom stress, depression og angst.

[mere tekst om kognitiv tilgang]

Priser og vilkår

-------

Ved nye klienter tilbydes altid en gratis for-samtale på 30 min.

Pris pr. time (60 min): 650 kr.

Pris ved køb af forløb på 8 gange: 4420 kr. (15% rabat)

Deltager du i et holdforløb hos YogaCura, får du 10% rabat på samtaler.

Hvis du aflyser din senere end 24 timer før aftale eller udebliver fra aftalen, vil du blive opkrævet for 50% af den aftalte tid.

Din sikkerhed

--------

Jeg fører dokumentation over vores samtaleforløb i et lukket og sikkert journalsystem. Som autoriseret sygeplejerske er jeg underlagt tavshedspligt. Alle data, der vedrører dig, videregives ikke, med mindre du har et ønske om hjælp til formidling af bestemte data.

Som det er lovpligtigt, er min virksomhed registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed, og har en lovpligtig erhvervsforsikring.

Autorisations ID: 03RYD, udstedt: 30-11-2003

Kontakt og booking

--------

Hvis du ønsker at vide mere om, hvorledes et samtaleforløb foregår, eller om hvorvidt jeg kan hjælpe netop dig, så er du velkommen til at ringe til mig på 25 57 90 55 eller sende mig en mail på mail@yogacura.dk. Ingen spørgsmål er for små.

Hvis du vil booke tid til en gratis for-samtale, klik her.