Online samtaleterapi

Til dig med stress, depression og/eller angst

Du kan tale med mig hjemme fra dig selv – for det foregår online

Kontakt mig for at bestille tid
Behandling er vigtig

Alt for mange får ikke tilstrækkelig hjælp og støtte

Depression, angst og stress er udbredte lidelser i den danske befolkning – og antallet af personer, der rammes er stigende. Heldigvis får mange god hjælp og behandling hos egen læge, privatpraktiserende psykiater, psykolog eller i det psykiatriske behandlingssystem.

Imidlertid er der også mange med disse lidelser, der ikke får dækket deres behandlings- og støttebehov. Det skyldes bl.a. lange ventetider på psykiater eller psykologbehandling, et presset offentligt behandlingssystem med manglende ressourcer eller at man simpelthen ikke søger hjælp.

Lad mig hjælpe dig, der har brug for støtte og samtale

Jeg, Helle Østermark Sørensen, er autoriseret sygeplejerske og har 16 års erfaring indenfor psykiatrisk behandling, samtale og kognitive behandlingsformer. Jeg vil gerne være med til at fylde hullerne i systemet ved at give dig den hjælp og støtte, som du har brug for.

Jeg kan hjælpe dig, der :

  • Ønsker at modtage terapi hjemme i dine trygge rammer
  • Har behov for flere samtaler/mere støtte end det, du modtager i det offentlige system
  • Venter på at komme i behandling hos psykiater eller psykolog
  • Ønsker anden hjælp/støtte end det du aktuelt modtager

Skriv til mig i dag – og aftal en tid.
Obs: Jeg tilbyder altid 15 minutters gratis for-samtale den første gang.

Din situation – Dit behov

Rådgivning, enkeltstående samtale eller længere forløb?

Uanset om du har brug for afgrænset rådgivning i forhold til specifikke spørgsmål eller problematikker – eller et længerevarende samtaleforløb, hvor vi går mere grundigt til værks, så kan du få det her.

Jeg tilbyder altid en gratis for-samtale på 15 min, hvor vi får kendskab til hinanden, finder ud af om der er basis for videre forløb. Hvis det er tilfældet laver vi en plan for det.

I samtalerne tages altid udgangspunkt i netop din situation, dit aktuelle behov og dine mentale problematikker. Temaerne kan være din livssituation, arbejdssituationer, livsstil, konkrete situation, følelser, oplevelser – eller netop det, som står i vejen for, at du kommer derhen i dit liv, hvor du gerne vil være.

Gennem terapien kan du tilegne dig teknikker til at håndtere vanskelige tanker og følelser, til at nuancere din tænkning og dine oplevelser og til at mærke dig selv, din krop og dit sind på en ny måde.

Udover samtale, så inddrager jeg også mindfulness og yogateknikker i terapien, hvor vi måtte finde det relevant, som f.ex. tankeøvelser, små meditationer eller åndedrætsøvelser.

Priser og vilkår

Du har altid mulighed for at få en gratis for-samtale på 15 min.

Derudover er den faste pris pr. online-session (45 min): 650 kr. incl. moms.

Hvis du aflyser din tid senere end 24 timer før aftalen eller udebliver fra aftalen, vil du blive opkrævet 50% af prisen for den aftalte tid.

Din sikkerhed

Jeg fører dokumentation over vores samtaler i et lukket og sikkert journalsystem. Som autoriseret sygeplejerske er jeg underlagt tavshedspligt. Alle data, der vedrører dig, videregives ikke, med mindre du har et ønske om hjælp til formidling af bestemte data eller oplysninger.

Som det er lovpligtigt, er min virksomhed registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed og er forsikret.

Autorisations ID: 03RYD, udstedt: 30-11-2003