Samtaleterapi

Online terapi til dig med depression, stress, angst mv.

Alt for mange får ikke tilstrækkelig hjælp og støtte

Depression, angst og stress er meget udbredte lidelser i den danske befolkning – og antallet af personer, der rammes er stigende.

Heldigvis får mange god hjælp og behandling hos egen læge, privatpraktiserende psykiater, psykolog eller i det psykiatriske behandlingssystem.

Imidlertid er der også mange med disse lidelser, der ikke får dækket deres behandlings- og støttebehov. Det skyldes bl.a. lange ventetider på psykiater eller psykologbehandling, et presset offentligt behandlingssystem med manglende ressourcer eller at man simpelthen ikke søger hjælp.

Lad mig hjælpe dig, der har brug for støtte og samtale med online terapi – mens du sidder trygt hjemme i din egen stue

Jeg, Helle, er autoriseret sygeplejerske og med 16 års erfaring indenfor psykiatrisk behandling og kognitive behandlingsformer. Jeg vil gerne være med til at fylde hullerne i systemet ved at give dig online hjælp og støtte. Og vi snakker sammen online – mens du sidder trygt hjemme i dine egne omgivelser.

Online terapi er til dig, der er ramt af depression, stress, angst eller lignende og som:

* Ønsker at modtage terapi hjemme i dine trygge rammer

* Har behov for flere samtaler/mere støtte end det, du modtager i det offentlige system

* Venter på at komme i behandling hos psykiater eller psykolog

* Ønsker anden hjælp/støtte end det du aktuelt modtager

Skriv til mig i dag – og aftal en tid.
Obs: Jeg tilbyder altid 20 minutters gratis for-samtale den første gang.

Din situation – Dit behov

Rådgivning, enkeltstående samtale eller længere forløb?

Uanset om du har brug for afgrænset rådgivning i forhold til specifikke spørgsmål eller problematikker – eller et længerevarende samtaleforløb, hvor vi går mere grundigt til værks, så kan du få det her.

Jeg tilbyder altid en gratis for-samtale på 20 min, hvor vi får lidt kendskab til hinanden, finder ud af om der er basis for videre online terapi-forløb. Hvis det er tilfældet laver vi en plan for dette.

I samtalerne tages altid udgangspunkt i netop din situation, dit aktuelle behov og dine mentale problematikker. Temaerne kan være din livssituation, arbejdssituationer, livsstil, konkrete situation, følelser, oplevelser – eller netop det, som står i vejen for, at du kommer derhen i dit liv, hvor du gerne vil være.

Jeg kan hjælpe dig med teknikker til at håndtere vanskelige tanker og følelser, til at nuancere din tænkning og dine oplevelser og hjælpe dig til at mærke dig selv, din krop og dit sind på en ny måde.

Udover samtale, så inddrager jeg også mindfulness og yogateknikker i terapien, hvor vi måtte finde det relevant, som f.ex. tankeøvelser, små meditationer eller åndedrætsøvelser.

Priser og vilkår

Du har altid mulighed for at få en gratis for-samtale på 20 min. Ellers er prisen pr. online-session (45 min): 650 kr. incl. moms.

Hvis du aflyser din tid senere end 24 timer før aftalen eller udebliver fra aftalen, vil du blive opkrævet 50% af prisen for den aftalte tid.

Skriv til mail@yogacura.dk – hvis du ønsker at booke en tid.

Din sikkerhed

Jeg fører dokumentation over vores samtaler i et lukket og sikkert journalsystem. Som autoriseret sygeplejerske er jeg underlagt tavshedspligt. Alle data, der vedrører dig, videregives ikke, med mindre du har et ønske om hjælp til formidling af bestemte data eller oplysninger.

Som det er lovpligtigt, er min virksomhed registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed og er forsikret.

Autorisations ID: 03RYD, udstedt: 30-11-2003