Yoga for stress.

En række videnskabelige studier påviser, at yoga er et effektivt middel mod stress-tilstande. Faktisk viser det sig, at en jævnlig yogapraksis har bedre effekt på stress-systemet end anden typisk træning eller terapi (1) I to stærke videnskabelige undersøgelser blandt erhvervsaktive med moderat til høj stress og personer med udbrændthed fandt man, at yoga er effektivt til at reducere stress-niveauet, afhjælpe søvnløshed, mindske symptomer på angst og depression samt øge det generelle velbefindende (2). En anden undersøgelse fandt, at traditionel yoga er lige så effektivt til at forbedre den sundheds-relaterede livskvalitet som kognitiv terapi hos personer sygemeldt pga. udbrændthed (3). 

Rent neurobiologisk hænger stress hænger sammen med ubalance i det centrale stress-respons-system (HPA-aksen), og en overaktivitet i det sympatiske nervesystem. 

Videnskaben har kunnet påvise, at yoga hæmmer stress ved at tilpasse reguleringen af det sympatiske nervesystem og HPA-systemet i en lang række befolkningsgrupper (1) (4). Man har også påvist reduceret cortisol-niveau (det “farlige” stresshormon), lavere hvile-hjerterytme, lavere blodtryk samt sænkning af faste-blodsukker og total-kolesterol hos personer, der praktiserede yoga (1).

  1. Pascoe MC, Thompson DR, Ski CF. Yoga, mindfulness-based stress reduction and stress-related physiological measures: A meta-analysis. Vol. 86, Psychoneuroendocrinology. England; 2017. p. 152–68);
  2. Maddux RE, Daukantaité D, Tellhed U. The effects of yoga on stress and psychological health among employees: an 8- and 16-week intervention study. Anxiety, Stress Coping. 2018 Mar 4;31(2):121–34
  3. Grensman A, Acharya BD, Wändell P, Nilsson GH, Falkenberg T, Sundin Ö, et al. Effect of traditional yoga, mindfulness-based cognitive therapy, and cognitive behavioral therapy, on health related quality of life: A randomized controlled trial on patients on sick leave because of burnout. BMC Complement Altern Med [Internet]. 2018;18(1).
  4. Pascoe MC, Bauer IE. A systematic review of randomised control trials on the effects of yoga on stress measures and mood. J Psychiatr Res [Internet]. 2015;68:270–82