Tilbud til arbejdspladser

Skal yoga og indsatser i forhold til mental sundhed være en del af sundhedspakken til jeres medarbejdere?

Hos YogaCura vil vi også gerne bidrage til medarbejdersundheden, og udbyder derfor følgende tilbud til arbejdspladserne, enten som enkeltstående ydelser eller som en skræddersyet mental sundhedspakke:

Yogaundervisning
Mentale sundhedssamtaler
Måling af den mentale sundhedstilstand

Det er muligt at lave et forløb for udvalgte medarbejdere, der er ramt af stress, depression eller andre mentale sundhedsproblemer - eller et mere generelt forløb for alle medarbejdere.

Alle forløb vil blive varetaget af yogalærer, master i sundhedsvidenskab og autoriseret sygeplejerske med lang erfaring med psykiatrisk behandling og forskning.

Yogaundervisning

pasted image 0 (2)

Yoga kan bidrage til større kropsbevidsthed og større fysisk og mentalt velvære

Vores yogaundervisning er rolig, mindful og nærværende, og har til formål at hjælpe deltagere til i større grad at være i kontakt med sig selv.  

Yogasessioner kan vare fra 45 til 90 min og indeholder fysiske stillinger, åndedrætsøvelser og mindfulness-træning

Sundhedssamtaler

Depositphotos_210645090_xl-2015

Har I medarbejdere, som er ramt af  depression, angst, stress eller andre mentale helbredsproblemer?

YogaCura tilbyder rådgivning eller individuelle samtaler/støtte med fokus på medarbejderens mentale helbredsproblemer og håndtering af disse.  

Måling af mental sundhed

mental-health-2019924_1920

Har jeres virksomhed brug for at få målt den mentale trivsel blandt jeres medarbejdere? 

Hos YogaCura benytter vi os af validerede spørgeskemaer til måling af mental sygdom, sundhed og trivsel.

Eksempler på forløb

Ugentlig Yoga-undervisning

Ønsker I at tilbyde jeres medarbejdere yoga-undervisning,
for at bedre deres fysiske og mentale trivsel, kommer vi gerne ud
på virksomheden og underviser en yoga-klasse, hvor alle kan være med.

Sundhedspakke målrettet personer med mentale helbredsproblemer

Har I en gruppe af medarbejdere, der er ramt af stress, depression eller angst, kan en mental sundhedspakke bidrage til at afhjælpe og bedre disse tilstande os medarbejderne.

Et eksempel på en samlet pakke, kan være et 8-ugers forløb indeholdende;

* 1 ugentlig yoga-seancer 75 min. varighed
* 3 mentale sundhedssamtaler med sygeplejerske Helle Østermark Sørensen
* Monitorering af indsatsen ved hjælp af validerede spørgeskemaer

Effekten for deltagerne at et sådan forløb forventes at være større mentalt velbefindende,
bedre livskvalitet samt øget energi og overskud.

Måling af den mentale trivsel og sundhedstilstand

Ønsker I at få en pejling på, hvorledes den mentale sundhedstilstand er på jeres arbejdsplads - enten som en enkeltstående måling eller som monitorering over tid.

Når vi monitorerer den mentale sundhedstilstand, anvender vi udelukkende spørgeskemaer og andre instrumenter, der er grundigt validerede, dvs. måler det man rent faktisk ønsker at måle.