YOGACURA - MENTAL SUNDHED

Yoga for Mentale Helbredsproblemer

vi tilbyder:

Holdforløb med Yoga for Depression

Holdforløb med Yoga for Angst

Individuel Yogasessioner og -forløb

yogacura - MENTAL SUNDHED

Aktuelle holdforløb for Mentale Helbredsproblemer

efterår 2020 - ugentlige holdforløb

Holdforløb

Yoga for Depression
Max. 8 deltagere

Torsdag fra 11.00-12.30

Dato følger

Holdforløb

Yoga for Angst
Max. 8 deltagere

Torsdag fra 9.00-10.30

Dato følger

Der er evidens for en effekt af yoga for mentale sundhedsproblematikker, som depression, angst og stress.

yogacura - mental sundhed

Yoga og Mental Helbred

Der er videnskabelig evidens for at yoga kan afhjælpe eller bedre mentale helbredsproblemer, som depression, angst og stress, herunder mindske symptomerne og øge livskvaliteten.

Da der altså er en mental sundheds-gevinst ved en jævnlig yoga-praksis, og da depression, angst og stress er hyppigt udbredt i den danske befolkning, bør yoga overvejes som en alternativ eller supplerende indsats til den konventionelle behandling.

Hos YogaCura ser vi det som en vigtig opgave, at udbrede anvendelse af yoga til personer med mentale helbredsproblemer. Derfor tilbyder vi indsatser til arbejdspladser, lukkede hold samt individuelle forløb målrettet afhjælpning og bedring af mentale helbredsproblemer

Læs en oversigt over den videnskabelige evidens her