Yoga og mentalt helbred

Hos YogaCura betragter vi yoga som en supplerende behandlingsform til dig, der lider af mentale helbredsproblemer

YogaCura tilbyder derfor lukkede holdforløb målrettet afhjælpning og bedring af mentale helbredsproblemer samt individuel yoga, hvor fokus er på den enkeltes behov.

Der findes en del videnskabelig evidens for, at yoga kan afhjælpe eller bedre mentale helbredsproblemer, som depression, angst og stress. En jævnlig yogapraksis kan både være med til at mindske symptomerne og øge den generelle livskvalitet.

Da depression, angst og stress er hyppigt udbredt i den danske befolkning, mener vi, at yoga bør overvejes som en supplerende indsats til den konventionelle behandling. Hos YogaCura ser vi det som en vigtig opgave, at udbrede anvendelse af yoga som behandling for mentale helbredsproblemer.

Læs mere om den videnskabelige evidens for yoga som behandlingsform her.

8-ugers holdforløb mod angst og depression

Små hold med max. 8 deltagere for tryghed, ro og nærvær

YogaCura tilbyder to holdforløb til dig, der lider af mentale helbredsproblemer; ét forløb mod depression og ét mod angst. Begge er udviklet på baggrund af videnskabelig evidens, teori og underviser egne erfaringer fra 16 år som sygeplejerske i Psykiatrien.

På holdene arbejdes med en rolig yogapraksis bestående af fysiske øvelser, åndedrætsøvelser og mindfulness-øvelser, der kan hjælpe til at lindre dine symptomer, bedre din evne til at fungere i hverdagen og øge din livskvalitet.

I løbet af de 8-uger, vil deltagerne modtage to faste ugentlige yogaklasser på 75 minutter. Desuden tilbydes hver deltager 3 individuelle samtaler á 60 minutter hos Helle Østermark Sørensen, én samtale forud for forløbet, én halvvejs og én ved slutning af forløbet.

Der optages max. 8 personer på holdet, for at kunne imødekomme og rumme den enkelte deltagers udfordringer. Forløbene er udelukkende et tilbud til dig, der i øjeblikket lider af depression eller angst.

Prisen for deltagelse i et 8-ugers forløb er 5.500 kr. Dette inkluderer i alt 20 timers yoga og 3 timers samtale, dvs. at den reelle timepris er ca. 240 kr. Ønsker du at betale i rater, er dette også muligt.

Ønsker du mere information, er du altid velkommen til at kontakte Helle Østermark Sørensen på tlf: 25 57 90 55 eller på mail@yogacura.dk

Individuel yoga

Ønsker du privat yogaundervisning rettet mod netop dine udfordringer?

Til en individuel session hos YogaCura modtager du en-til-en yogaundervisning hos Helle Østermark Sørensen. Hvor lang tid sessionen varer, og hvilken form for yoga, der dyrkes, aftales på forhånd.
Individuel yoga kan med fordel kombineres med et samtaleforløb. Krop og sind hænger uløseligt sammen og påvirker hinanden gensidigt. Derfor giver det god mening at kombinere yoga og samtale, som en måde at aktivere og balancere både krop og sind på.
Læs mere om YogaCuras samtaleforløb her

[Mere tekst]

Yoga kan lindre både angst og depression

Depression

Depression er en af de hyppigste psykiske lidelser i Danmark, og kan have store personlige omkostninger. Når man er ramt af en depression, er humøret ofte nedsat, man kan være drænet for energi, søvnen og appetitten kan være påvirket. Nogle kan også have svært ved at huske, koncentrere sig og tage initiativ.

Depressionstilstande kan nogle gange være vanskeligt at behandle og komme sig over, og man ved efterhånden at en del personer med depression, enten ikke opnår nogen effekt eller ikke tilstrækkelig effekt af den medicinske behandling.

Yoga har i flere videnskabelige studier vist sig effektiv til at lindre og afhjælpe depressionssymptomer, give en bedre søvn og en bedre oplevet livskvalitet.

Angst

Angstlidelser er temmelig udbredt blandt den danske befolkning i forskellige former, og kan i nogle tilfælde være meget invaliderende og påvirke muligheder for uddannelse, arbejde og socialt samvær negativt.

Angst-lidelser har det ofte med at manifestere sig meget kropsligt. På denne baggrund giver det god mening at arbejde med angsten gennem kropslige øvelser.

Flere og nyere videnskabelige studier peger på, at yoga kan være en effektiv behandlingsmulighed for forskellige former for angst, idet en hyppig yogapraksis ser ud til at kunne reducere angstsymptomerne og give en bedre oplevet livskvalitet.